Altanbygge Ljusstaden

Projekt

Stombyggnation

Här börjar stommen till den nya altanen att ta form

Dags för golvet

Nu är det dags för golvet att skruvas och komma på plats.

Färdigt resultat

Här kan ni se det färdiga resultatet av altanen.