Altanbygge Hossmo

Under försommaren har vi byggt en altan till en nybyggnation i Hossmo.

Projekt

Markarbete

Markarbete utfört för att en bra grund att stå på och skapa bästa förutsättningarna

Grunden klar

Stommen av altanen på plats

Börjar ta form

Altanen börjar ta form med en del räcke och golv på plats.

Slutresultat

Det färdiga resultatet med en underbart "däck" med många underbara soltimmar framför sig.